Tietosuoja

Etelä-Suomen Kiinteistönvälittäjät LKV Oy:n tavoitteena on pitää sivuston tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa. Alla löydät ESKV Oy:n rekisteriselosteet: